Adaptační kurz třídy 1. N

Dne 12.9. 2017 se konal adaptační kurz třídy 1. N. Čas jsme strávili v horní budově školy. Tam jsme hráli různé seznamovací hry.

Dozvěděli jsme se o spolužácích nejen jejich jména, ale i příběh o tom,  proč jsou na této škole. Spoustu nového jsme se dozvěděli i o našich učitelkách p. Kržové a p. Machové a jejich cestě k učitelství. 

Na závěr jsem se vydali na procházku na Tankovku.

 

Za třídu 1.N Lucie Nováková


Fotogalerie