Adaptační kurzy

V měsíci září a říjnu jako každoročně probíhají na SŠ Vimperk ve všech prvních ročnících adaptační kurzy. V celkem čtyřech zúčastněných třídách byly realizovány aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů a za účelem předcházení vzniku rizikového chování.  Cílem je vytvořit zdravé školní prostředí a zvýšit u žáků odolnost vůči zátěži i vůči skupinovému tlaku.

 

Tyto kurzy probíhají již tradičně pod vedením zkušených lektorů Do světa z. s. Strakonice. Každého adaptačního kurzu se účastnil i třídní učitel dané třídy. Společně prožité aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání nových spolužáků, ale současně sloužily i zúčastněným pedagogům k lepšímu seznámení se žáky. Programy by měly současně pomoci třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a předcházet vzniku výchovných problémů. Cílem je poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu. Záměrem je eliminovat negativní působení některých žáků na třídní kolektivy, zamezit vzniku rizikového chování a zapracovat na zlepšení sociálního klimatu.

 

Náklady adaptačních kurzů byly uhrazeny z dotace získané na základě doporučení komise prevence od města Vimperk.       

                                                                                                   

Mgr. Martina Slámová, školní metodička prevence