Antireklama: Myslíš, zaplatíš!

Práce na téma "antireklama" parafrázuje kam až může vást přehnaná opatrnost řidiče. Předlohou pro tuto satiru jsou reklamy Nemyslíš, zaplatíš, které vyráběla společnost BESIP.