Čtyřleté studijní obory

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou kombinující školní znalosti s praktickými dovednostmi mají značný vliv na flexibilitu studenta. Jednak zvyšují jeho cenu na trhu práce. (Pokud je vůbec eticky správné o ceně člověka v těchto souvislostech hovořit). Jednak umožňují pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách zejména technického zaměření.

Filosofie naší výchovy však počítá i s možností, že student maturitního oboru prostě nebude chtít v dalším studiu pokračovat.

Jistě je velmi důležité, co se student naučí, neskonale důležitější je však, jakým se stane. Věci fungují v souvislostech, resp. věci fungují pouze v souvislostech. Pouze vědomosti a dovednosti spolu s povědomím o hodnotách získaných ze vztahů, za které se na žádné škole (bohužel) nedávají známky a které student dostává jen tak mimoděk, prostým kontaktem s učitelem, mistrem, vychovatelem nebo nepedagogickým personálem školy, mají moc posunout mladého člověka někam dál, nehledě na to, bude-li pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, či nikoli.

Studijní obory - ELEKTRO a STAVEBNÍ