Cvičné hlavy na líčení

Od září letošního roku máme na praxi odborného výcviku oboru Vizážista cvičné hlavy na líčení, které jsme si nechali zhotovit na zakázku v Německu. Smozřejmě jsou též k dispozici speciální líčidla na obličej nebo tělo. Děvčata i chlapci si tak mohou zkoušet nejen na sobě navzájem různé druhy líčení, ale též na cvičných hlavách - trenažerech různé techniky nanášení líčidel, líčení, malování a zdobení. Takto získané vědomosti a zkušenosti pak mohou využít ve svém budoucím povolání kadeřník / vizážista.
 
Za OV Věra Schrenková

 

 


Fotogalerie