Den otevřených dveří v Prachaticích

Dne 10. listopadu 2016 se konal Den otevřených dveří Střední školy a Základní školy Vimperk, pracoviště Prachatice, kde se připravují na budoucí povolání žáci v učebních oborech kuchař - číšník, výživový poradce a kadeřník, vizážista i žáci prvního a druhého ročníku nástavbového studia ( obor Podnikání a Vlasová kosmetika).

Nepříznivé podzimní počasí ale neodradilo ani rodiče s potomky ani vyučující a stávající žáky školy od předem plánované akce. Rodiče s potenciálními zájemci si mohli projít školní prostory, získat potřebné informace a nadto vidět i tradiční či méně tradiční činnosti zdejších žáků.

 

 

Součástí programu Dne otevřených dveří byly i různé výtvarně i umělecky pojaté činnosti na pěti stanovištích v areálu školy. Probíhala zde soutěž ve vaření a zajímavém dochucení krupičné kaše, vytváření podzimní koláže z přírodnin, osobité vyřezávání dýní, sportovní pohybové aktivity nebo vizážistická proměna, realizovaná "na živo" .

Jednotlivé skupiny či třídy proti sobě soutěžili a tak se všichni žáci snažili podat co nejlepší výkony, což se jim zajisté povedlo k všeobecné spokojenosti jak jich samých, tak i vyučujících na jednotlivých stanovištích. Vítěz však může být pouze jeden a letos se jím stala s nejvyšším počtem bodů třída 3.R. Vítězné družstvo si pak vychutnalo sladkou odměnu za první místo.

Celkově zhodnoceno: dnešní den se vydařil i navzdory šedivému listopadovému čtvrtku a dobře si jej užili všichni zúčastnění.

 

Text: J. Komrska, foto: A. STříbrský


Fotogalerie