Dešťovka šetří škole finance

Střední škola Vimperk umí hospodařit s dešťovou vodou. V rámci rekonstrukce školního dvora byl dokončen i projekt Hospodaření se srážkovou vodou. Voda je zachycována z ploch střech vareálu školy a akumulována vpodzemní nádrži o objemu 7,62 m3. Odtud je rozvedena do prostor školního dvora, kde slouží k pravidelnému zavlažování vegetace trávníků a okolní zeleně a k případnému kropení a čištění zpevněných ploch.

Na výstavbě tohoto sběrného a zavlažovacího systému se podíleli také žáci učebního oboru instalatér v rámci odborného výcviku. 

Ekoligicko - ekonomický záměr projektu se podařilo zcela naplnit. Škola systematicky využívá vodního zdroje ze sběrné nádrže. Nejvíce však v letních měsících, kdy v důsledku klimatických změn nastávají častější období bez pravidelných srážek a tedy bez možnosti přirozené závlahy vegetace.

 

Hlavní myšlenka, na níž vzápětí navázala i tvorba projektu, vznikla v roce 2014. Realizace byla provedena roku 2016 a nyní, po ročním provozu se, zvláště ve stávajícím horkém období, opět potvrdil její přínos. 

 

 

 


Fotogalerie