Exkurze do Jihoseparu

7. června 2018 žáci 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů, Instalatér, Strojník silničních strojů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje ze SŠ a ZŠ Vimperk v rámci předmětu ekologie navštívili třídírnu odpadu Jihosepar ve Vimperku. 

Velmi je zaujal naučný program i samotná prohlídka třídírny. Žáků se ujal Ing. Kalous, který zdůraznil, že budoucností ČR je třídění odpadu a výstavba spaloven plastů napojených na centrální rozvod tepla měst. Zhruba do pěti let by měla zmizet většina skládek komunálního odpadu, tedy i ta v Pravětíně. Ing. Kalous mluvil o fungování moderního provozu, o svážení tříděného odpadu i ze vzdálených míst a o jeho dalším zpracování. Právě v době exkurze mohli žáci vidět i vážení nákladních aut, která přiváží, ale i odváží již zpracovaný odpad. 

Exkurze se všem velmi líbila a v příštím školním roce ji uskutečníme znovu se žáky 1. ročníků.

 

 Mgr. Jitka Švarcová, Ing. Václav Heinzl