I my jsme byli v IMI

19. března 2019 absolvovali žáci naší školy oboru Instalatér odborný seminář a praktické proškolení na téma vyvažování otopných soustav u společnosti  IMI Hydronic Engineering.

Žáci nejprve vyslechli teoretickou část, kde byli seznámeni s principy a důvody regulace otopných soustav. Na konci přednášky dostali praktický úkol, kterým bylo správné vyvážení otopné soustavy čtyřpatrové budovy dle předem zadaných hodnot. Všechny činnosti s tím spojené se dělají z důvodu dosažení účelného a hospodárného vytápění budov, aby byl jejich provoz co nejekonomičtější. 

„Naši kluci byli nadšeni z celého školení, zejména z praktické části, kde si mohli získané vědomosti vyzkoušet s nejmodernějším přístrojem TA-SCOPE k tomuto účelu vyrobeným,“ řekl Jaroslav Šandera, učitel odborného výcviku oboru Instalatér. TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený k měření a zaznamenávání tlakové diference, průtoku, teploty a výkonu otopných soustav.

Mgr. Kateřina Koubová


Fotogalerie