Informace k ukončení školního roku 2019/2020

  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020.

  • Třídní učitelé zajistí předání vysvědčení žákům/žákyním za školní rok 2019/2020 v pátek  26. 6. 2020. Zákonní zástupci a žáci budou o průběhu předání vysvedčení informováni prostřednictvím třídních učitelů. 

  • Na  pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitel školy Ing. Petr Žuravský  pro žáky ředitelské volno. Vimperk, 18. 6. 2020

Ing. Petr Žuravský, v. r.
ředitel SŠ a ZŠ