Kontakty

Střední škola a Základní škola, Vimperk,

Nerudova 267, 385 01 Vimperk


Centrální adresa:
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Úřední hodiny: 8.00-14.00

Telefonní ústředna: 388 411 471

________________________________________________

IČ: 00477419

Elektronická adresa podatelny: info@stredni-skola.eu

Identifikátor datové schránky: d4ij6wj

PRACOVIŠTĚ VIMPERK
NERUDOVA 267 


Ústředna, provozní kancelář, Vimperk
Lenka Heiderová

388 411 471, 733 128 960

heiderova@stredni-skola.eu

 

Sekretariát
Jana Kordíková
388 416 136, 734 449 804
kordikova@stredni-skola.eu

 

Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk
Ing. Lubomír Pichler
388 416 136
pichler@stredni-skola.eu

 

Zástupce ředitele pro teoretickou výchovu Vimperk
Ing. Marie Staňková
388 411 152, 733 128 971
stankova@stredni-skola.eu

 

Ekonom
Pronájem ubytovacích a nebytových prostor
Eva Kerekešová
388 411 471, 733 128 972
kerekesova@stredni-skola.eu
info@stredni-skola.eu

 

Výchovné poradenství a prevence
Mgr. Martina Slámová
388 411 152
slamova@seznam.cz

 

Výchovné poradenství a prevence
Bc. Romana Trojanská
722 157 500
r.trojanska@seznam.cz

 

Vedoucí učitel OV – obory stavební
Josef Frnka
736 767 601
frnka@stredni-skola.eu

 

Učitel OV – obor Zedník
Jan Albrecht
733 128 965
albrecht@stredni-skola.eu

 

Učitel OV – obor Instalatér
Jaroslav Šandera
733 128 963
sandera@stredni-skola.eu

 

Vedoucí učitel OV – obory zemědělské
Ing. Václav Kursa
733 128 962
kursa@stredni-skola.eu

 

Josef Mařík - učitel obory zemědělské „E"
733 128 973

 

Učitel OV – obory zemědělské
Vladimír Petr

 

Učitel OV – svářečská škola
Miroslav Fučík
733 128 964
fucik@stredni-skola.eu

 

PRACOVIŠTĚ VIMPERK
PASOVSKÁ 148

 

Zástupce pro OV – obory elektro
Ing. Miroslav Hruška
734 200 740
hruska@stredni-skola.eu

 

Učitel OV – obory elektro
Stanislav Kašpar
733 733 118
kaspar@stredni-skola.eu

 

Učitel OV – obory elektro
Daniel Tomášek
733 128 968
tomasek@stredni-skola.eu

 

Učitel OV – obory elektro
Václav Vácha
733 128 966
vacha@stredni-skola.eu

 

Televizní studio Epigon Vimperk
Petr Krejsa
733128967
krejsa@epigontv.cz

 

PRACOVIŠTĚ PRACHATICE 
KASÁRENSKÁ 1134 

 

Kancelář, ústředna
Jaroslava Harvalíková
388 314 670                                                                                       harvalikova@stredni-skola.eu

 

Zástupce ředitele školy
Ing. Ivana Protivová                                                                         
388 314 683, 734 200 744                                                                  
protivova@stredni-skola.eu

 

Vedoucí učitel OV – obory služeb 
Antonín Olah
730 890 664
olah@stredni-skola.eu 

 

Výchovné poradenství a prevence
Mgr. Hana Machová
388 314 683, 734 200 744

                      

Učitelka OV – obor Kosmetické služby
Věra Schrenková
734 200 747

 

Učitelky OV – obor Kadeřník
Barbora Švancarová
734 200 746

Markéta Schrammeová
734 200 746

 

DOMOVY MLÁDEŽE
VIMPERK + PRACHATICE


Hlavní vychovatel
Jiří Mařík
733 128 970
marik@stredni-skola.eu

 

Domov mládeže, Nerudova 267, Vimperk
388 415 858

                                          

Domov mládeže, Brantlova 244, Vimperk
388 411 116, 734 567 556

                                  

ŠKOLNÍ JÍDELNY


Vedoucí stravování
Lenka Křížová
733 128 961
krizova@stredni-skola.eu

 

Školní jídelna I., Nerudova 267, Vimperk
388 412 287

                                          

Školní jídelna II., Rožmberská 71, Vimperk
388 411 541

                                                                                                                                

Školní jídelna III., Brantlova 244, Vimperk
388 411 077

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1. MÁJE 127,
385 01 VIMPERK


Vedoucí učitel pro ZŠ Vimperk
Mgr. Švehlová Helena

730 890 663
zspvimperk@seznam.cz

Stránky Základní školy: www.zsp-vimperk.cz

 

Kancelář - Pracoviště 1. Máje, Vimperk
388 415 915

 

Kancelář - Pracoviště Volary
388 333 162

 

Školní družina - Pracoviště Vimperk
388 415 915