Mezinárodní turnaj v šipkách

V úterý  5. listopadu 2019 se znovu po roce konal mezinárodní turnaj v šipkách, který byl pořádán pod patronací kraje. Navštívili nás už tradičně zástupci  z naší německé partnerské školy z Bamberka a společně jsme strávili velmi příjemný den ve sportovním areálu v Dubu. Velice mile nás překvapila vedoucí německého soutěžícího družstva Irma Savič, která si připravila zahajovací proslov za německou stranu v češtině. Poté se představili s prezentací práce na odborném výcviku dva žáci z Bamberka. Naši soutěžící jejich představení ocenili spontánním potleskem. Účastníkem turnaje byl také náš bývalý kolega p. Jaromír Starý, který působil zároveň jako tlumočník mezi českou a německou stranou.

Pro lepší vzájemné poznání se proti sobě postavila dvě smíšená česko-německá družstva. V jednotlivcích se na prvním místě umístil žák naší školy, který studuje 2. ročník oboru Opravář zemědělských strojů Vít Kanaloš. Naopak v  kategorii družstev vyhráli němečtí studenti.                                                                                                                                   

Během celého soutěžního klání vládla velmi přátelská a pozitivní atmosféra. Těšíme se na další setkání v roce 2020. 

 

Ing. Marie Staňková

 


Fotogalerie