Nebojte se němčiny!

„Guten Tag, ich heiβe Frau Savič – česky Savičová und ich komme aus Bamberk. Ich spreche Deutsch, Englisch a trochu česky.“

Těmito slovy přivítala paní Savič žáky 3. ročníku oboru instalatér, pokrývač a 1. a 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů na hodině němčiny. V rámci spolupráce s naší partnerskou školou si mohli naši žáci při vyučování vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí němčiny konverzací s rodilou mluvčí.

Paní Savič v krátkosti představila město Bamberk. A pak už dávala prostor žákům, aby mluvili, mluvili a mluvili (samozřejmě německyJ) o tom, co je napadne, když se řekne Německo, jak by se zeptali na cestu, aby se představili atd.  Na příkladu podobných českých i německých slov žáky určitě přesvědčila, že se němčiny nemusí vůbec obávat. Paní Savič byla velmi akční a po počáteční nesmělosti musím pochválit všechny naše žáky, že se opravdu snažili lovit z paměti německá slovíčka a aktivně se zapojovat do hodiny.

Ve čtvrtek zavítala lektorka do školní restaurace Sv.Rafael. Žáci a žákyně 1. ročníku oboru kuchař - číšník měli možnost si vyzkoušet, jaké je obsluhovat hosta v německém jazyce. Děvčata se velmi snažila a německo-anglicko-česky se krásně s paní Savič domluvila.

Myslím, že sami žáci měli radost z toho, jak němčinu zvládli, a doufám, že během následujícího školního roku sem milá návštěva z Bamberku opět zavítá.

 

Mgr. Lenka Koulová

 


Fotogalerie