Nerudovka ve Waldkirchenu

Dne 3. února 2020 proběhla pracovní návštěva v naší partnerské škole Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen. 

Této pracovní schůzky se zúčastnili ředitel školy Ing. Petr Žuravský, technik televizního studia Petr Krejsa a tlumočník Jaromír Starý.

Cílem setkání této pracovní skupiny bylo dokončení nové partnerské smlouvy, která obsahuje formy spolupráce obou škol v konkrétních oborech a programech.

Dalším bodem jednání byla možnost natočení školního videa o učebním oboru tesař a truhlář partnerské školy ve Waldkirchenu.

Na konci tohoto setkání byla podepsaná řediteli obou škol nová partnerská smlouva, která rozšiřuje možnosti spolupráce obou škol. Jedním z dohodnutých bodů vzájemné spolupráce je 14-ti denní praxe (stáž) žáků vybraných technických a službových oborů SŠ a ZŠ Vimperk v partnerské škole ve Waldkirchenu.

Spolupráce naší školy s partnerskými školami v zahraničí je pro nás velmi důležitá nejenom z hlediska rozšíření obzoru našich žáků, ale i z důvodu zapojení školy v mezinárodních projektech.

 

Ing. Petr Žuravský, ředitel SŠ a ZŠ Vimperk

 


Fotogalerie