Přijímací řízení

Přijímací řízení na naší školu probíhá běžným způsobem, více se dočtete v Kritériích přijímacího řízení na školní rok 2017-2018.

 

Čtyřleté studijní obory

  • V těchto oborech se konají přijímací zkoušky v souladu s Vyhláškou MŠMT ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. 

 

Tříleté učební obory

  • V těchto oborech se nekonají přijímací zkoušky v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. doplněného novelou č. 472/2011 Sb. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. 

 

Dvouleté nástavbové studium / Tříleté dálkové studium

  • V těchto oborech je podmínkou podání přihlášky výuční list z tříleté denní formi vzdělávání. Příjímací zkoušky se konají v souladu s Vyhláškou MŠMT ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.