Projekty

Veškeré struktury moderní společnosti jsou natolik provázány, že již ze své podstaty vylučují, aby jakýkoli subjekt stál stranou společenského dění, tím méně škola.

Škola je nevýdělečná organizace, která pro svou činnost potřebuje finanční podporu státu. Stát však chce, aby se mu jeho investice vracely tím, že škola přebírá některé z jeho funkcí. Výchova a příprava na budoucí povolání je jen jednou z nich.

Často slýcháváme a používáme slovo participace, aniž bychom si plně uvědomovali jeho význam a dosah. Participace znamená spoluúčast, v případě školy spoluúčast na společenském dění. Jednotlivé projekty, do kterých se školy zapojují, zvyšují jejich spoluúčast na společensky prospěšných aktivitách, např. odborné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo celoživotní vzdělávání dospělých.

Budoucnost školy nebude striktně orientována pouze na výchovu a vzdělávání dospívající mládeže. Prudký rozvoj technologií vyvolává nutnou potřebu celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie.  V těchto souvislostech význam školy pro dané město či region neustále stoupá.