Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení se provádí v souladu s §59 a §60 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění od 1. 1. 2017 a vyhláškou č. 353/2016 Sb. MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016. 

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 

 

V prvním kole se konají:

1. termín - čtvrtek 12. dubna 2018

2. termín - pondělí 16. dubna 2018

 

Důležité je pořadí škol na přihlášce. 

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny: 

1. termín 10. května 2018

2. termín 11. Května 2018