SanDiego Zoo - Poker

    SanDiego Zoo Poker. Tak zní název projektu, na jehož tvorbě jsme se na konci minulého roku podíleli.

    Tento krátký hraný spot na ochranu zvířat po celém světě vznikal v rámci předmětu Audiovizuální technika a kromě mě jsou pod ním podepsáni i studenti třetího ročníku oboru Mechanik- Elektronik. Samotné filmování proběhlo přímo v budově naší školy – konkrétně v její části zvané Televizní studio Epigon.

    Hned po raním nástupu na plac se náš malý školní filmový štáb rozdělil opět na dvě skupinky. První tvořili ti, jejichž místo bylo, po celý den, mezi natáčecí technikou. Zatímco ti zkušenější se automaticky chopili mikrofonů, jízdy a jeřábu, ostatní byli vždy po ruce našemu panu režisérovi Matějovi Pichlerovi, který se tentokrát kromě režie věnoval i kameře.

    Druhá skupinka, tvořená největšími šašky ze třídy, se naopak nepostavila za kameru, ale přímo před ní. Tito studenti si tak mohli vyzkoušet filmařinu i z její druhé stránky. Společně s profesionálními herci z Prahy tvořili hereckou část našeho krátkého spotu.

    Nakonec následovalo, jako obvykle, společné fotografování. I přesto, že všichni byli po natáčecím dnu unaveni, ochotně před fotoaparátem pozovali. Na cestě do svých domovů a ještě pár týdnů po té se nikdo z nás nemohl dočkat, až uvidí konečný výsledek. Ten nás později přesvědčil, že naše práce opět nebyla marná!

 

Karolína Mašková

 

 

 

 

 

 

SanDiego Zoo - Poker