Seminář VIESSMANN

Dne 13. dubna 2018 k nám do školy přijel přední světový výrobce kotlové a topenářské techniky – firma Viessmann. 

Dopředu plánované školení a seminář proběhlo v naší nové výukové a školící učebně MI + Instalatér, kterou máme vybavenou právě výrobky firmy Viessmann, jako jsou např. závěsné kondenzační plynové kotle, jeden kondenzační olejový kotel s kompletním olejovým hospodářstvím, tepelné čerpadlo vzduch – voda (splitové) a země – voda, dále solárními kolektory – jedním deskovým a dvěma s vakuovými trubicemi včetně dalšího solárního příslušenství (regulace, solární čerpadlová jednotka, atd.). 

Za firmu Viessmann prováděl toto školení spojené s výukovým seminářem hlavní školitel firmy Viessmann v ČR pan Marek Bezouška. Za SŠ a ZŠ Vimperk se tohoto školení zúčastnili kompletně žáci 1. a 2. ročníku učebního oboru Instalatér, 1. ročníku učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 3. ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik. 

Z pedagogického sboru se školení zúčastnili dva učitelé odborných předmětů: Ing. Martin Frnka a Ing. Petr Žuravský a dále učitel odborného výcviku pan Jaroslav Šandera (obor Instalatér). 

Školení bylo tematicky zaměřeno na oblast kondenzační techniky, tepelných čerpadel a solárních kolektorů. Jelikož máme tuto techniku osazenou také v naší učebně, proběhla část školení formou praktických ukázek a prezentace různých prvků, které obsahují tato zařízení. 

Závěrem chci touto cestou poděkovat firmě Viessmann za velmi zdařilé školení, které bylo po všech stránkách vysoce hodnoceno jak samotnými učiteli, tak především našimi žáky, a toho si ceníme nejvíce. 

 

Ing. Petr Žuravský, učitel odborných předmětů


Fotogalerie