Seznam přijatých žáků ve 2. kole přijímacího řízení

30_06_2017_Přehled_přijatých_žáků_po_přijímací_zkoušce_2.kolo.jpg

 

30_06_2017_Seznam_přijatých_žáků_v_2__kole_přijímacího_řízení_bez_přijímací_zkoušky.jpg