Třetí místo pro naše instalatéry

Vimperská Nerudovka má třetí nejlepší tým instalatérů v Jihočeském kraji. Dvoučlenné družstvo žáků oboru Instalatér, Jan Pokorný a Milan Novotný ukázalo, že svému řemeslu opravdu rozumí a červnových závěrečných zkoušek se nemusí obávat. 

Ve středu se zúčastnili oba žáci krajského kola soutěže s názvem „Učeň instalatér 2019“ pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR. Soutěžící museli v sedmi disciplínách prokázat jak znalosti z teorie, tak i praktické dovednosti. Test čítající 100 otázek se skládal ze tří částí – IVK, bezpečnosti práce a vytápění. Po jeho absolvování čekala soutěžící praktická část - pájení a lisování mědi, sváření plastů, sváření uhlíkaté oceli, kompletace umyvadla včetně zkoušky těsnosti sifonu a kompletace závěsného systému toalet.

Hodnotící komisi tvořili zástupci Cechu topenářů a instalatérů a další odborníci v oboru. Obdiv všech zkušebních komisařů patřil našemu Janu Pokornému, který nastoupil do soutěže se zraněným kolenem a mohl chodit jen s velkými obtížemi. Poslední disciplínu již absolvoval s obrovskými bolestmi a montáž prováděl téměř vleže.

„Kluci bojovali jako lvi a jsem na ně opravdu hrdý. Tato soutěž je i pro mě velkým poučením, protože vidím, jak naši žáci pracují ve stresu a mohu se tak na některé nedostatky s tím spojené zaměřit při výuce,“uvedl učitel odborného výcviku oboru Instalatér pan Jaroslav Šandera. Za úspěchem žáků stojí kromě jejich dobře odvedené práce také kvalitní příprava pedagogy školy - panem Jaroslavem Šanderou a Ing. Vlastimilem Jiráněm.

Soutěž má více než dvacetiletou tradici a postupně se stala nejvýznamnější prezentací instalatérského řemesla budoucích instalatérů v České republice. 

Mgr. Kateřina Koubová

 


Fotogalerie