Třídy 3.R a 2.N na výletě

Třída 3.R na exkurzi

Ve středu 28. listopadu se třída 3. R vydala na exkurzi školním autobusem do Českých Budějovic.  Cílem výletu byla návštěva Jihočeského muzea, kde se koná výroční výstava o 1. světové válce. Mimo prvoválečných expozic měli studenti příležitost vyslechnout si část výkladu o těžkém životě obyčejných lidí té doby a obhlédnout si retro předměty. Prohlídka byla tradiční tematickou výstavou s názvem Století českých Vánoc. Část prohlídky byla doprovázena interaktivní formou, například skládáním puzzle a podobně. Nejen, že se žáci dozvěděli spoustu nových informací a měli příležitost k reflexi minulosti se současností, mohli se také navnadit na blížící se advent, k čemuž dopomohla i závěrečná procházka po vánočních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. 

 

Třída 2.N na výletě v doprovodu Dany Kůrkové 

Dne 7. prosince 2018 se konala exkurze do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na expozice o 1. světové válce. Prohlídka muzea byla velmi poučná a vzdělávací. Mohli jsme zde vidět zákopy, ve kterých se dříve bojovalo nebo jak fungovalo dobové zdravotnictví.  Po výstavě jsme se vydali na Náměstí Přemysla Otakara II. prohlédnout si trhy a navnadili jsme se tak na vánoční atmosféru. Nakonec jsme společně, jako třída s paní učitelkou, zazvonili na vánoční zvon a přáli jsme si zvládnout maturitu. Exkurzi jsme zakončili rozloučením se u vánočního stromku. 


Fotogalerie