Volný čas

Nabízíme mnoho velmi atraktivních možností trávení volného času:

  • Studentské internetové rádio, pravidelné on-line vysílání
  • Práce v televizním studiu Epigon, natáčení, stříhání filmů, ozvučování sportovních akcí
  • Fotografické workshopy
  • Sportovní a zájmové aktivity se žáky z partnerskch zahraničních škol
  • Široké sportovní a kulturní vyžití
  • V zimním období pravidelné večerní lyžování v areálu Zadov, Kašperské Hory
  • Pro milovníky přírody turistický klub Silva Gabreta s výlety po Šumavě

 

 

KROUŽKY

Škola realizuje volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ.

 

  • Kroužek multimediální techniky Internetové rádio

Cílem kroužku je naučit žáky uplatňovat své vědomosti a multimediální techniku a získávat větší zájem o studium. Umět posoudit sestavy PC co do vhodnosti práce s multimédii. Žáci získají základní informace a vědomosti k používání multimediální techniky – video a audio techniky. Část kroužku je pak zaměřena na konkrétní práci v televizním a zvukovém studiu, kde se žáci naučí základům práce s touto technikou a dále získají základy obsluhy vysílacího zařízení – internetového rádia a práce spojené s vysíláním.

  • Kroužek Elektrotechniky – Radiotechnický kroužek

Cílem kroužku je ukázat praktické využití elektrotechniky. Rozšíření zájmu o vzdělávání v technických oborech. Rozvoj manuální zručnosti a prohlubování znalostí v technické oblasti.

Tématem kroužku je seznámení se základy elektřiny a magnetismu, praktické měření a práce s přístroji, atd..

  • Kroužek Ať to pára tlačí

Kroužek v sobě zahrnuje nejen historii, z které je možno se neustále poučovat, ale i nejmodernější technologie. Kreativní, hravá forma je jedna z cest, jak zaujmout pro oblast budoucího zaměření řemesel a techniky.

Cílem kroužku je ukázat praktické využití technických oborů. Rozšíření zájmu o vzdělávání v technických oborech. Rozvoj manuální zručnosti a prohlubování znalostí žáků v technické oblasti.

Tématem kroužku je tvorba drobných užitkových předmětů z nejrůznějších materiálů (např. elektromateriál, instalatérský materiál, dřevo, atd..)