Závěrečné zkoušky - obor kadeřník

Dne 21. června 2018 proběhla závěrečná zkouška třídy 3R, oboru Kadeřník, vizážista, její ústní část. Zúčastnilo se jí 5 žákyň a všechny předvedly velmi dobré výkony. Měly za sebou již písemnou a praktickou část a ve všech tato děvčata prospěla. Přesedkyně komise byla také s předvedenými výkony spokojená a všichni členové popřáli děvčatům úspěchy v dalším studiu, protože všechny budou ve studiu pokračovat.


D. Pohořalová


Fotogalerie