ZÁVĚREČNÉ A MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015/2016

OPRAVNÉ  A  NÁHRADNÍ  TERMÍNY  ZZ ve školním roce 2015/2016

 

PRACOVIŠTĚ VIMPERK

Obory - OZS,EZP,Z,I

 

Září

Písemná zkouška:             9. 9. 2016

        

Praktická zkouška:            12. – 14. 9. 2016

 

Ústní zkouška:                  21. 9. 2016 

 

 

Prosinec

Písemná zkouška:             2. 12. 2016

 

Praktická zkouška:            5. – 7. 12. 2016

 

Ústní zkouška:                  14. 12. 2016

 

 

PRACOVIŠTĚ PRACHATICE

 

Písemná zkouška:             1. září 2016 – Kuchař-číšník

 

Praktická zkouška:            12. – 14. září 2016 – Kuchař-číšník

 

Ústní zkouška:                  22. září 2016 – Kuchař-číšník

 

 

Žáci musí požádat o jeden z termínů, nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky!

 

UPOZORNĚNÍ:

Hodnocení písemné a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden

před zahájením ústní ZZ; (vyhláška č. 47/2005 Sb.§4; odst.5)

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY (PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016)

 

PRACOVIŠTĚ PRACHATICE

 

Praktická část MZ:                               8. září 2016

 

Písemná práce/didaktický test:           1. – 7. září 2016 

 

Ústní zkouška:                                    16. září 2016