ZÁVĚREČNÉ A MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017

Opravné a náhradní termíny maturitních a závěrečných zkoušek
 školní rok 2016/17 – pracoviště Prachatice

 

Maturitní zkouška

Třída:                          2N                              2VK(2N)                     3D


Praktická zkouška:           1. 9. 2017              neproběhne                1. 9. 2017

(od 8 hodin, zahájení v 7:45 hodin)

 

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky: od 4. 9. do 8. 9. 2017

 

                                              

Ústní zkouška:                 18. 9. 2017                       18. 9. 2017                 18. 9. 2017    

(od 7:30 hodin)

 

                                                                                

Předání maturitních vysvědčení: bude upřesněno

 

 

Závěrečná zkouška

           

Obor: Kuchař – číšník


 

Písemná část: neproběhne

 

Praktická část:            11. 9. – 13. 9. 2017 (od 9 hodin)

 

Ústní část: neproběhne        

                                        

Předání výučních listů: po úspěšném absolvování praktické části závěrečné zkoušky

 

 

 

 

Přehled termínů maturitních a závěrečných zkoušek
 školní rok 2016/17 – pracoviště Prachatice

 

Maturitní zkouška

Třída:                                       2N                              2VK(2N)                     3D


Praktická zkouška:           25. 4. 2017                       27. 4. 2017                 26. 4. 2017

                                  

Písemná práce z CJL:                      11. 4. 2017 - od 12:00 hodin

 

Písemná práce z NJ:                        4. 5. 2017 - od 8:00 hodin                

 

Písemná práce z AJ:                         2. 5. 2017 - od 13:00 hodin

 

Didaktický test z MAT:                       2. 5. 2017 - od 8:00 hodin    

 

Didaktický test z CJL:                        3. 5. 2017 - od 8:00 hodin

 

Didaktický test z AJ:                          3. 5. 2017 - od 12:15 hodin  

 

Didaktický test z NJ:                          4. 5. 2017- od 12:15 hodin

 

Ústní zkouška:                               16. 5. – 17. 5. 2017                            18. 5. 2017

           

 

Předání maturitních vysvědčení: bude upřesněno

 

 

Závěrečná zkouška

           

Obor:                          Kadeřník                                            Kuchař – číšník


 

Písemná část                   6. 6. 2017                                                  6. 6. 2017

 

Praktická část                  7. – 8. 6. 2017                                           7. - 12. 6. 2017

(dle rozpisu)

 

Ústní část                        15. 6. 2017                                                 20. 6. 2017

 

 

Předání výučních listů: v den ústní zkoušky